Defibrylator AED - pomoc, która ratuje życie!
Defibrylator AED - pomoc, która ratuje życie!

Co 13 minut w Polsce dochodzi do Nagłego Zatrzymania Krążenia(NZK). W ciągu roku NZK dotyka ok. 40 000 osób w naszym kraju. Głównym czynnikiem gwarantującym ich przeżycie, jest szybkość dostarczonej pierwszej pomocy. Znaczną większość przypadków NZK można uratować z pomocą defibrylatora, jednak ich dostępność w Polsce jest zbyt mała, aby stały się standardem w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

Statystyki:

  • 40 000 - tyle rocznie występuje akcji zatrzymania krążenia w Polsce,
  • 80% - aż tyle akcji zatrzymania krążenia można wyleczyć defibrylatorem,
  • 8 - 20 minut - to czas dotarcia ambulansu do poszkodowanego,
  • 3 minuty – defibrylacja wykonana w tym czasie od utraty przytomności pozwala na przeżycie w 75% przypadków,
  • 7-10 minut od nagłego zatrzymania serca bez RKO i defibrylacji   doprowadza do śmierci.

 

Defibrylacja jest zabiegiem ratunkowym, wykonywanym podczas reanimacji w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia(NZK). NZK to stan, w którym następuje zaburzenie prawidłowej pracy mechanicznej serca, co w konsekwencji niesie zaprzestanie krążenia krwi. Aparatura oddziałuje na mięsień sercowy za pomocą impulsów prądu stałego o odpowiednio dużej energii przez powierzchnię klatki piersiowej. Celem defibrylacji jest przywrócenie prawidłowej pracy serca, która została zaburzona migotaniem komór oraz częstoskurczem komorowym bez tętna. Defibrylator generuje wstrząs elektryczny, który przepływając przez mięsień sercowy, przywraca u poszkodowanego prawidłowy rytm serca.

Defibrylacja jest najskuteczniejszą metodą zwiększającą prawdopodobieństwo przeżycia przy ciężkich zaburzeniach pracy serca u poszkodowanych, ponieważ jest to jedyny zabieg, znany współczesnej medycynie, który przerywa migotanie komór.

Defibrylatory AED są urządzeniami medycznymi niezbędnymi do wykonania zabiegu defibrylacji serca. Defibrylator składa się z jednostki centralnej, którą steruje i nadzoruje prace całego urządzenia, oraz dwóch elektrod które bezpośrednio dotykają ciała osoby ratowanej. AED są obecnie specjalistycznymi oraz skomputeryzowanymi urządzeniami, które dzięki poleceniom głosowym i wizualnym prowadzą osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego przez procedury związane z bezpieczną defibrylacją oraz udzieleniem pierwszej pomocy. W każdym defibrylatorze znajduje się moduł EKG, który automatycznie analizuje rytm pracy serca, decydując czy poszkodowany kwalifikuje się do wykonania zabiegu defibrylacji.

Defibrylator AED znajduje zastosowanie u poszkodowanego z zatrzymanym krążeniem. Sygnał elektryczny który generuje serce, jest przechwytywany przez elektrody będące częścią defibrylatora. Urządzenie analizuje rytm pracy serca i jeżeli zabieg defibrylacji jest wymagany, impuls prądu stałego dostarczany jest za pośrednictwem tych samych elektrod. 

Są nie tylko urządzeniami służącymi do wyzwalania impulsów elektrycznych. Pomagają również w sytuacjach, gdy defibrylacja nie jest zalecana podczas akcji ratowniczej. Poprzez analizę rytmu serca instruują osobę udzielającą pomocy o zalecanych czynnościach ratowniczych, tak aby przyniosły one maksimum korzyści dla osoby poszkodowanej. Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu udzielający pomocy wie co w danej chwili powinien zrobić, bez zbędnych domysłów, które opóźniają akcje.

defibrylator aed

 

Defibrylator dla gminy – serce wsi

W naszym społeczeństwie coraz bardziej rośnie świadomość konieczności udzielania pierwszej pomocy medycznej. Rośnie liczba defibrylatorów, znajdujących się w małych miejscowościach i na terenach wiejskich, gdzie czas dotarcia karetki pogotowia znacznie się wydłuża, w porównaniu z dużymi aglomeracjami. Ze względu na odległość służby medyczne nie są w stanie dotrzeć do poszkodowanego tak szybko jak ma to miejsce w miastach. Szansa na przeżycie maleje z każdą minutą dlatego tak ważny jest dostęp do sprzętu ratującego życie.

Defibrylatory montowane są na budynkach urzędów gminy, remizach Ochotniczych Straży Pożarnych a nawet sklepach. Są dostępne i otwarte dla każdego, więc każda osoba udzielająca pomocy może zwiększyć skuteczność swoich działań dzięki skorzystaniu z defibrylatora.

Dzięki licznym projektom i fundacjom, gminy mogą starać się o zakup sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, a nawet organizację szkoleń dla mieszkańców z zakresu ratownictwa i posługiwania się defibrylatorem. Szkolenia podnoszą świadomość mieszkańców i pewność siebie w udzielaniu pomocy jednak nie są konieczne, ponieważ sprzętu do defibrylacji może użyć każdy chętny. Są zaprojektowane w taki sposób, aby ich użycie było maksymalnie intuicyjne.

 

Defibrylator dla firm i instytucji

Rozległe tereny zakładów produkcyjnych, a także tworzone strefy ekonomiczne w których rozwijają się przedsiębiorstwa z różnych segmentów tworzą sieci ogromnych terenów przemysłowych. Firmy i instytucje zatrudniają setki, a czasami tysiące pracowników. Łatwy i szybki dostęp do sprzętu pierwszej pomocy powinny być standardem. Wypadki przy pracy, jakie wciąż mają miejsce są często poważne i niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. Badania pokazują, że ponad 50% akcji nagłego zatrzymania krążenia ma miejsce poza domem. Zakłady pracy są więc, po gospodarstwach domowych, miejscami w których spędzamy najwięcej czasu. Jeżeli w miejscu pracy znajduje się urządzenie pomagające przywrócić prawidłowe krążenie, szanse na ratunek są znacznie większe. W krajach zachodnich wysokiej jakości sprzęt służący udzielaniu pierwszej pomocy jest oczywistością. Gdy trzeba ratować życie, liczy się każda minuta. Czas ma ogromne znaczenie, dlatego jeśli teren zakładów jest duży lub biurowiec ma kilkanaście pięter, jeden defibrylator to za mało by zdążyć z pomocą. Czas jego transportu nie powinien być większy niż 4 minuty. Dobrą zasadą jest umieszczanie sprzętu służącego pierwszej pomocy w pobliżu wyszkolonego personelu np. przy stanowisku ochrony. Obsługa monitoringu szybko reaguje w razie potrzeby pomoc.

 

Defibrylator dla hoteli

Hotele są najczęściej wielokondygnacyjnymi budynkami. Mimo że nie są najczęściej terenami rozległymi, ich piętrowa konfiguracja sprawia, że szybkość poruszania się miedzy poszczególnymi poziomami jest długa w czasie. Idealnie byłoby gdyby defibrylator znajdował się na każdej kondygnacji budynku - niestety ciągle jest to rzadkością. Najczęściej jest on przechowywany w recepcji, ponieważ osoba tam pracująca sprawuje kontrole nad hotelem przez całą dobę, dzięki czemu może w łatwy sposób interweniować w przypadku zagrożenia. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest fakt, że recepcjoniści są najczęściej przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy co jest istotną zaletą podczas akcji ratunkowej. Sprzęt przechowywany w pomieszczeniu nie wymaga dodatkowych kapsuł, lecz wskazane jest by był umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

[Źródło: http://www.e-hotelarz.pl/mht/wp-content/uploads/2017/03/Defibrylatory-AED-w-hotelach-AccorHotels-.jpg. Dostępność z dnia 07.09.2017]

 

Defibrylator dla STRAŻY

Strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej, są często pierwszymi osobami, które przybywają na miejsce zdarzenia. Od ich umiejętności, sprzętu i czasu zależy skuteczność udzielenia pomocy lub wyeliminowania zagrożenia. Wiele wezwań i wyjazdów strażaków dotyczy wypadków komunikacyjnych, które często są groźne w skutkach i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia człowieka.

Powszechny dostęp do defibrylatorów sprawił, że coraz częściej są one na wyposażeniu strażackich wozów bojowych, które wyjeżdżają do zdarzenia. Prosta obsługa AED sprawia, że nawet w sytuacjach stresowych na miejscu akcji, osoby udzielające pomocy sprawnie i szybko mogą wykonać zabieg defibrylacji, o ile zachodzi taka konieczność. Mała konstrukcja i wytrzymała obudowa pozwala przechowywać urządzenie w wozie przez cały okres eksploatacji, nie ograniczając przy tym miejsca potrzebnego na inny sprzęt. Dzięki umiejscowieniu defibrylatora w samochodzie pożarniczym znajduje się on zawsze na miejscu niesienia pomocy, więc jeżeli zajdzie konieczność użycia go, wystarczy wyciągnąć go z wozu. Rozwiązanie to maksymalnie skraca czas transportu AED od miejsca jego przechowywania do poszkodowanego.

[Źródło: https://www.facebook.com/ospmnikow/photos/pcb.1915842462007948/1915842438674617/?type=3&theater. Dostępność z dnia 07.09.2017]

Jednostki ochrony przeciwpożarowej znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym mogą starać się o dodatkowe środki na zakup AED. Sprzęt ten został objęty tegoroczną dotacją KSRG. Naszą propozycją dla jednostek OSP i PSP jest defibrylator Philips HeartStart FRx.

 

Jaki defibrylator wybrać?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli defibrylatorów przenośnych. Analizując poszczególne oferty łatwo można zauważyć, że różnią się one wieloma aspektami, w tym przede wszystkim ceną. Warto zaznaczyć, że każdy AED ratuje życie. Jednak zwracając uwagę na jakość oraz parametry techniczne urządzeń zaobserwować można spore różnice.

W przypadku defibrylatorów przenośnych ważnym aspektem jest rozmiar i waga urządzenia, a także poręczność w jego transporcie.

Dla defibrylatorów znajdujących się na zewnątrz budynków, należy zwrócić uwagę na warunki w jakich będzie przechowywany sprzęt. Dzięki zastosowaniu specjalnych kapsuł, defibrylatory w nich przechowywane pozostają w otoczeniu odpowiedniej temperatury. Chronią też sprzęt przed wandalizmem w przypadku gdy jest on umieszczony na zewnątrz.

W pomieszczeniach zakładowych, np. w fabrykach może występować wilgotność lub duże zapylenie. Decydującą role odgrywa wtedy stopień ochrony urządzenia przed wodą i pyłem – stopień IP. Ważna jest również jego wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, np. upadek z wysokości.

Intuicyjność i prostota obsługi urządzenia jest parametrem decydującym. Ważne aby komunikaty były w języku polskim, a pomoc podczas reanimacji jasna i przejrzysta.  Defibrylator powinien być gotowy do pracy od razu po wyjęciu z kapsuły, więc czas analizy i ładowania powinien być bardzo krótki. 


SPRAWDŹ CENĘ DEFIBRYLATORA AED


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl