Gratis do kalendarzy strażackich jednodzielnych

Regulamin promocji "Gratis do kalendarzy strażackich jednodzielnych"

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Gratis do kalendarzy strażackich jednodzielnych”, zwanej dalej „Promocją”, jest firma Brand Active Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617468, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 8133721435, REGON 364434771 zwana dalej „Organizatorem”. 
 2. Celem Promocji jest nagrodzanie Uczestników za zakup kalendarzy strażackich jednodzielnych: https://strazackie.pl/pl/p/Kalendarze-jednodzielne-A3-wyrywane-miesiace/  https://strazackie.pl/pl/p/Kalendarze-jednodzielne-A3-wyrywane-miesiace-z-druga-strona/6867 w sklepie internetowym www.strazackie.pl w określonym regulaminowo terminie oraz promocja marki STRAŻACKIE.PL
 3. W ramach promocji klienci składający zamówienie na wyżej wymienione kalendarze jednodzielne otrzymają dowolnie wybrany gratis w postaci gadżetu strażackiego: https://strazackie.pl/gadzety-strazackie o wartości do 40 zł brutto. Promocja nie uwzględnia możliwości wyboru gadżetu, którego cena przekracza regulaminową kwotę 40 zł brutto i uiszczenia dopłaty brakującej kwoty. W przypadku wyboru gadżetu o wartości niższej niż maksymalna kwota regulaminowa (40 zł brutto), Klient nie może ubiegać się o otrzymanie zwrotu w postaci pozostałej kwoty.
 4. Promocja trwa od 15.10.19 do 31.10.19r. i jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym złożyły zamówienie na kalendarze jednodzielne https://strazackie.pl/pl/p/Kalendarze-jednodzielne-A3-wyrywane-miesiace/67 lub https://strazackie.pl/pl/p/Kalendarze-jednodzielne-A3-wyrywane-miesiace-z-druga-strona/68. Zamówienie może zostać złożone na dowolną kwotę. 
 2. W celu skorzystania z promocji, po złożeniu zamówienia na kalendarze jednodzielne, należy wysłać wiadomość na adres mailowy kalendarze@strazackie.pl z informacją dotyczącą wybranego gadżetu strażackiego nieprzekraczającego kwoty 40 zł brutto.
 3. W przypadku, gdy klient nie uwzględni w wiadomości mailowej informacji o gadżecie, który chce otrzymać w ramach promocji, gratis zostanie wybrany losowy i będzie produktem o minimalnej wartości 9,99 zł i maksymalnej 40 zł
 4. Wybrany przez klienta gratis może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe sklepu internetowego www.strazackie.pl zostaną wyczerpane. W takiej sytuacji klient otrzyma dowolny losowy gadżet. 
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także gratis w stanie nienaruszonym. 

 

3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w siedzibie Organizatora lub przesłać na adres siedziby firmy: Brand Active Sp. z o.o., ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Gratisy w postaci gadżetów strażackich nie podlegają reklamacji ani wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.strazackie.pl 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl