Organizacja zbiórki OSP - o czym pamiętać? Poradnik

Organizacja zbiórki OSP - o czym pamiętać? Poradnik

Kolejny sezon rozprowadzania kalendarzy strażackich? Przed rozpoczęciem działań warto pamiętać, że należy zgłosić oficjalną zbiórkę publiczną. Jak to zrobić? Zapoznajcie się z naszym poradnikiem.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. 2014 poz. 498), pozwolenie na zbiórkę może być udzielone stowarzyszeniom i organizacjom, które mają osobowość prawną lub komitetom, które są organizowane dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji albo z aktem organizacyjnym komitetu. Powołując się na te przepisy, Ochotnicza Straż Pożarna może być oficjalnym organizatorem zbiórki, np. na terenie gminy, gdyż ma osobowość prawną. 

Jak zorganizować zbiórkę OSP?

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w 2014 roku, zgłoszenie zbiórki nie musi opierać się na pozwoleniu udzielanym w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, któremu należało przedstawić szczegółowy plan przeprowadzania działań związanych ze zbiórką publiczną. Obecnie zgłoszenie można wysyłać drogą elektroniczną (wówczas pojawi się na portalu maksymalnie w ciągu 3 dni), za pośrednictwem portalu zbiorki.gov.pl lub złożyć wersję papierową (w takim przypadku weryfikacja może potrwać do 7 dni). Zgłaszając zbiórkę drogą elektroniczną, niezbędne będzie wygenerowanie podpisu elektronicznego lub bezpłatny “profil zaufany”, czyli podpis elektroniczny dedykowany kontaktom obywateli z administracją - można go założyć na portalu ePUAP.gov.pl. Do przeprowadzenia zbiórki wystarczy wypełnić prawidłowo zgłoszenie uwzględniające:

 

  • cel, na który zostaną przekazane zebrane w wyniku zbiórki środki 
  • formę przeprowadzenia zbiórki 
  • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki
  • obszar, na którym zbiórka będzie przeprowadzana 
  • sposób informowania o przeprowadzaniu zbiórki
  • liczbę osób, która ma być bezpośrednio zaangażowana w zbiórkę
  • przewidywane koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki 

 

W zależności od tego, kim jest podmiot zgłaszający zbiórkę, mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, jak akt założycielski komitetu społecznego lub pełnomocnictwo poświadczające możliwość reprezentowania danej organizacji.

zbiórka osp poradnik kalendarze zgłoszenie

zbiórka osp poradnik kalendarze zgłoszenie 

Zbiórka OSP - o czym pamiętać?

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może przybrać 4 formy - dobrowolnych wpłat na konto założone specjalnie na potrzeby danej zbiórki, zbierania ofiar do puszek kwestarskich lub skarbon stacjonarnych, sprzedaży cegiełek wartościowych oraz sprzedaży przedmiotów i usług. Rozpoczynając zbiórkę, warto sprawdzić, czy puszki i skarbony są odpowiednio ochronione, tzn. muszą być tak zabezpieczone, aby ich otwarcie i wyciągnięcie zawartości nie było możliwe bez widocznego naruszenia zabezpieczenia. Puszki i skarbony muszą być ponumerowane, zaopatrzone w nazwę instytucji lub organizacji przeprowadzającej akcję oraz jej adres. Osoby bezpośrednio przeprowadzające zbiórkę funduszy muszą być wyposażone w stosowne identyfikatory - w przypadku rozprowadzania kalendarzy strażackich, roznoszącymi mogą być członkowie OSP, którzy otrzymali stosowne pozwolenie, członkowie instytucji mającej cele pokrewne do OSP lub osoby imiennie zaproszone przez tę instytucję. Podczas zbiórki należy pamiętać o sporządzaniu dokumentacji w formie rejestru i przechowywaniu jej do 2 lat od daty zakończenia zbiórki. 

 

Coroczne rozprowadzanie kalendarzy strażackich jest nie tylko okazją do zebrania środków na zakup wyposażenia niezbędnego w jednostce OSP, czy działań remontowych w jednostce, ale i świetną możliwością edukacji, zwiększania świadomości społecznej oraz umacniania więzi z lokalnymi strażakami, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców.
Powrót do blogu